Dusengemungu, L.

Last name: 
Dusengemungu
First name: 
L.