Kingori, A. M.

Last name: 
Kingori
First name: 
A. M.