Somersalo, V.

Last name: 
Somersalo
First name: 
V.